תביעה קטנה/יעוץ וגישור

WWW.TviaKtana.co.il

עו"ד הדס קריספי
נטלי אדר מגשרת מוסמכת
פתרון סכסוכים בדרך אחרת

 

 
דף הבית >> פסיקה ומאמרים >> מאמר - ראש נזק "עגמת נפש" בתביעות קטנות
 

 

כשם שנאמר על ידי חכמינו "לא ניתן לשקול דם כנגד דם כשם שלא ניתן לשקול עגמת נפש כנגד עגמת נפש". כל שכן, בימנו אנו. המונח עגמת נפש הוא רכיב עמום במערכת המשפט. תובעים, נוטים לעיתים להפריז בסכום עגמת נפש אותו הם דורשים בכתב תביעתם. כאמור, לא ניתן לשפוט אותם על כך, שכן עסקינן במונח סובייקטיבי ומכאן כי כל מקרה יבחן לגופו.

 

מהו ראש נזק "עגמת נפש" בבית משפט לתביעות קטנות?

 

הגישה הרווחת בבימ"ש לתביעות קטנות סוברת כי באופן מעשי קשה להוכיח תביעה בגין עגמת נפש בבית משפט לתביעות קטנות, אם כי, אין הדבר בלתי אפשרי. רכיב עגמת הנפש מוגדר כ- "נזק שאינו של ממון". בית המשפט שואב את סמכותו מסעיף 13 לחוק החוזים (תרופות), אשר נוסחו - "גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין".

 

הקורלציה בין חוק החוזים לבין ראש נזק עגמת נפש בתביעות קטנות, שואב את קיומו הלגיטימי מההגיון הבריא ומהשאיפה לעשיית צדק במערכת המשפט בכלל ומכך שהרעיון של "צדק" בבית משפט לתביעות קטנות הוא מוטו, בפרט. חוק החוזים מלמדנו כי המחוקק השאיר שיקול דעת רחב לשופטים להחליט על פי מיטב שפיטתם, מהו גובה הפיצוי שיינתן בעד נזק שאינו של ממון במסגרת סמכותו של בית המשפט ( עד סך של 17,800 ₪).

 

במשך השנים, התגבשה בפסיקה "אומדנה" אשר לפיה שופטים פוסקים סכום כסף בעבור עגמת נפש. בשל העובדה שמדובר באומדן ולא בקריטריונים אובייקטיביים קבועים, לא ניתן לצפות מה הסכום שיתקבל בגין טענת עגמת נפש, אם בכלל.

 

פיצוי בגין נזק שאינו של ממון מוגדר גם כ- פיצוי בגין סבל ואי נוחות בשל הפרת חוזה. פיצוי זה צריך לעמוד במבחני הסיבתיות והצפיות, משמע, אדם אשר מתקשר בחוזה אמור לצפות כי איחור במסירת המוצר תגרום סבל נפשי ועגמת נפש לקונה מאוכזב. במקרה של הפרת חוזה באספקת מוצר, יבחן ביהמ"ש באיזה מוצר מדובר ומה הוא הסבל שנגרם, אם בכלל, לרוכש, בשל עיכוב באספקתו. למשל, עיכוב בקבלת דירה תזכה בפיצוי גבוה, בעוד מוצר שנתפס כזניח מבחינת חשיבותו, כמו מיני מותרות, תזכה בפיצוי נמוך.

 

שופט היושב לדין, בדרך כלל יבדיל בין תחומי המשפט השונים. כך ניתן לשערך, בצורה גסה, באילו תיקים ייפסק סכום גבוה יותר ובאילו תיקים ייפסק סכום נמוך יותר. בעיקרון, מקרים בהם קיימת סבירות לקבלת פיצוי בגין עגמת נפש הם אותם מקרים בהם ניתן להצביע על סבל ממשי שנגרם לתובע. כך, אם נצייר סקאלה דמיונית, נוכל בהחלט לומר כי ככל שהנושא יותר קרוב לפגיעה בגופו של האדם כן ייטה ביהמ"ש לפסוק פיצוי גבוה יותר, כאשר בקוטב השני, אשר יתוגמל בפיצוי נמוך יותר, עומד הנזק הרכושי.

 

נסיבות אשר יגרמו לביהמ"ש לפסוק פיצוי גבוה בסקאלה הנמוכה, הן בעיקר כאשר הנתבע פעל בחוסר תום לב, חוסר בגילוי נאות או התעמרות בתובע, כך שבעקבות הנזק הרכושי שנגרם לתובע, הוסיף הנתבע וגרם לתובע גם סבל ממשי.

כך לדוגמא, בפסק דין אשר עוסק בביטוח, נקבע כי התובעת הוכיחה את טענתה בעניין הנזק שנגרם לרכבה, ואף ציין השופט כי בד"כ בתביעות נזקי רכוש, לא נוטה ביהמ"ש לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש, אך בשל התנהלות הנתבע ויחסו המכפיר לתובעת פסק פיצוי בסך 1,000 ₪ בגין עגמת הנפש שנאלצה לעבור.

רכיב פיצוי בגין עגמת נפש בפסיקה מעולם הנופש והתיירות, יינתן בד"כ במקרים בהם ההפרה היתה יסודית ומתמשכת של רכיב עיקרי בחופשה או של מספר רב של רכיבים קטנים אשר העדרם העיב על החופשה כולה. טענות סתמיות לא יישמעו. גם בתביעות אלו, ניתן לראות דוגמאות של חופשות "רגילות" למול חופשות לאתרי מרפא בחו"ל, אשר בזו האחרונה ניכר כי היחס לרכיב עגמת הנפש מטפס משמעותית למעלה.

 

על אף האמור, יש להישמר ולא להגזים בבקשה לסכומים מופרזים אשר מבוססים על טענות "סתמיות". לאחרונה נמתחה ביקורת בבית משפט לתביעות קטנות, אשר חוזרת על עצמה בפסיקות שונות בימים אלו ממש; הטענה הנשמעת מפי השופטים, כי מתפתחת תופעה מוזרה של הצפת בתי משפט, בתביעות שהן טורדניות וקנטרניות של נופשים אשר מחפשים בכל מאודם, כל תקלה או סיבה בכדי לתבוע את חברת הנסיעות בגין אי נוחות אמיתית או מדומה בעת חופשתם. בית המשפט מותח ביקורת על הנופשים אשר בוחרים להתרגז ולרטון ובכך להגדיל את רכיב "עגמת הנפש" בתביעתם. במקרים בו זהו הרושם שייקבל על השופט, ישנו סיכוי גבוה כי תדחה תביעתו של התובע בגין פיצוי, ואף יכול שייפסקו לחובתו תשלום בגין הוצאות משפט.

 

לסיכום, בהגשת תביעה, על התובע לדרוש סכום כל שהוא בגין עגמת נפש באופן סובייקטיבי, ולהותיר את החישוב לשיקולו של בית המשפט. תובע אשר לא יטען טענת עגמת נפש, לא יקבל פיצוי בגין ראש נזק זה, גם אם השופט אחרת, ולכן לא מומלץ להשאיר רכיב זה ריק מסכום.

לתגובות hcrispi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לייבסיטי - בניית אתרים