תביעה קטנה/יעוץ וגישור

WWW.TviaKtana.co.il

עו"ד הדס קריספי
נטלי אדר מגשרת מוסמכת
פתרון סכסוכים בדרך אחרת

 

 
פרק א': פרשנות
הוועדה המייעצת, הממונה, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, מכר, עוסק, עסקה, פרסומת, צרכן, השר.

לחץ כאן לפרטים נוספים

פרק ב': הטעיה וניצול מצוקה
סעיפים 2-7 לחוק. איסור הטעיה, איסור ניצול מצוקת הצרכן, חובת גילוי לצרכן, האותיות בחוזה אחיד, חובת גילוי מדיניות החזרת טובין, זהות העוסק, עריכת חוזה בכתב ומסירתו, אחריות להטעיה באריזה ובפרסומת.

לחץ כאן לפרטים נוספים

פרק ג': מכירות באשראי, מקדמות, רוכלות ומכירות מיוחדות
סעיפים 8-16 לחוק. הודעת פרטים בעסקת אשראי, נקיבת הפרש כוזב, תניה לענין תשלומים, מקדמות וערובות, עסקה ברוכלות, רכישת יחידות נופש, עסקת מכר מרחוק, תוצאות ביטול עסקה, החזר כספי או זיכוי בשל החזרת טובין.

לחץ כאן לפרטים נוספים

פרק ד': סימון טובין והצגת מחירים
סעיפים 17-18 לחוק. סימון טובין ואריזתם, מכשירים פולטי קרינה, הצגת מחירי שירותים, פרסום ונקיבה של מחירי נכסים ושירותים.

לחץ כאן לפרטים נוספים

פרק ד'1: אחריות ושירות לאחר מכירה
סעיפים 18א- 18ב לחוק. אחריות לטובין ולשירותים, מתן שירות טלפוני חינם לצרכן, אם קיים: הסכם בין העוסק לבין הצרכן, חשבונית, אתר אינטרנט של העוסק.

לחץ כאן לפרטים נוספים

פרק ה': הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הממונה, תפקידו וסמכויותיו
סעיפים 19-22 לחוק. הממונה על הגנת הצרכן, תפקידיו וסמכויותיו.

לחץ כאן לפרטים נוספים

פרק ו': עונשין ותרופות
סעיפים 23-35 לחוק. עונשין, אחריות מעביד, מרשה ונושא משרה, הגנה באישום, התחייבות העוסק, פיצויים, ביטול מכר, סמכויות המכס.

לחץ כאן לפרטים נוספים

פרק ז': הוראות שונות
סעיפים 36- 44 לחוק. החוק מחייב על אף כל ויתור או הסכם נוגד, שמירת דינים, פרסום.

לחץ כאן לפרטים נוספים

תוספת ראשונה

לחץ כאן לפרטים נוספים

תוספת שניה

לחץ כאן לפרטים נוספים

לייבסיטי - בניית אתרים