תביעה קטנה/יעוץ וגישור

WWW.TviaKtana.co.il

עו"ד הדס קריספי
נטלי אדר מגשרת מוסמכת
פתרון סכסוכים בדרך אחרת

 

 
דף הבית >> תביעות קטנות בעסקים >> מדריך תביעות קטנות בעסקים
 

מדריך תביעות קטנות בעסקים

פורסם במגזין "בונים עסק" של עיתון  


כמעט כל בעל עסק מכיר את התופעה שחילוקי דעות על סכומי כסף קטנים נגמרים בחשבונות מסופקים כשנדמה שאין מה לעשות". "גם כסף קטן הוא כסף".  


זוג לקוחות לא מרוצה תבע חברת קייטרינג ששכר ולאחר החלטת בית המשפט חברת הקייטרינג נאלצה לשלם 10,000 שקל (1511/06).

בעלי עסקים קטנים נתבעים מדי יום בבתי המשפט לתביעות קטנות, בתחומים אזרחיים מגוונים. מחד, על בעל העסק להיות בקיא בחוקי הצרכנות השונים, מאידך, על בעל העסק להיות מסוגל להתמודד עם תביעה קטנה במידה וזו כבר הוגשה נגדו.

 

כיצד על בעל עסק להתמודד עם תביעה קטנה שהוגשה נגדו?

 

חשוב שכבעל עסק תכיר את סדרי הדין בבימ"ש לתביעות קטנות.

חוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד - 1984 (סימן ה' תביעות קטנות); מעניק לך, כנתבע 15 ימים להגיש כתב הגנה ממועד ההמצאה (דהיינו, מיום שנמסר לידך כתב הגנה, לידיעתך - סירוב לחתום על אישור מסירה יראה כאילו נמסר כתב התביעה לידך).

הסכום המרבי אותו ניתן לתבוע במסגרת תביעה קטנה הנו על סך של 17,800 ₪. בית המשפט אינו מוגבל לסדרי הדין הקבועים בתקנות סדר הדין הרגילות וזכותו לפעול בדרך הנראית לו יעילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה, וכמו כן, יקבע את סדרי הבאת הראיות ואת סדרי הבאת טענות הצדדים לפי ראות עיניו.

 

כיצד להגיש כתב הגנה

 

נתבע אשר לא יגיש כתב הגנה במועד או שלא יגיש כלל מסתכן בכך , שניתן יהיה להגיש נגדו פסק דין בהעדר הגנה, לפיו תתקבל התביעה, על יסוד כתב התביעה בלבד.

 

במקרה והוגש כתב הגנה אך הנתבע לא התייצב למשפט, ביהמ"ש ייתן פסק דין על יסוד כתב התביעה במעמד צד אחד, וזאת לאחר שהתובע הצהיר בפני ביהמ"ש על אמיתות האמור בכתב התביעה.

 

האם ניתן לבטל פסק דין שניתן במעמד נגדך צד אחד?

"ניתן להגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, וזאת תוך 7 ימים מיום שנמסר לנתבע פסק הדין. במקרה והנתבע התייצב למשפט, אך התובע לא התייצב, דין התביעה להידחות.

 

  

טענות מקדמיות

 

מהן הטענות אותן יש לזכור לטעון בהזדמנות הראשונה?

"במקרים בהם כתב התביעה אינו מגלה עילה משפטית כלל או שהתביעה הנה טרדנית או קנטרנית מומלץ לטעון זאת בכתב ההגנה גופו, ודבר ראשון בעת הדיון. כמו כן, במקרה של התיישנות התביעה, מעשה בית דין (דהיינו, כבר ניתנה בעבר הכרעה במחלוקת במסגרת הליך משפטי אחר), חוסר סמכות מקומית (מבחינת המקום בו הוגשה התביעה - התביעה תוגש באזור שהוא לטובת הנתבע), הנתבע אינו בעל הדין הנכון או מקרה בו כלל לא קיימת יריבות משפטית בינך לבין התובע (כגון: שלא אתה מי שסיפק את הסחורה ללקוח) או במקרה של חוסר סמכות עניינית (התביעה עולה על הסכום של 17,800 ₪).

מהי צורת הניסוח של כתב ההגנה?

כל טענה עובדתית בכתב התביעה אשר לא תכחיש מפורשות בכתב ההגנה – יראה אותה ביהמ"ש כאילו אתה מודה בה והתובע לא יצטרך להוכיח אותה.

 

תביעה שכנגד וקיזוז


האם ניתן להגיש תביעה שכנגד בבימ"ש לתביעות קטנות?

"כנתבע יש אפשרות לקזז זכות למול התובע. הדרך הראשונה, היא כאמור בכתב ההגנה. הדרך השנייה, היא באמצעות הגשת תביעה שכנגד. משמע, במעמד הגשת כתב ההגנה עליך לציין במפורש ובנוסף את זכותך לתביעה שכנגד. התביעה שכנגד יכול  שתוגש על מחלקות שונה לחלוטין אשר התעוררה בינך לבין הנתבע, ואשר מקימה לך עילת תביעה, ובלבד שמדובר על אותם הצדדים (התובע והנתבע). כתב ההגנה לתביעה שכנגד יוגש תוך 7 ימים.

 

האם יש אפשרות כנתבע לצרף צד נוסף אשר רלוונטי לתביעה?

"הליך זה מתאים למקרים בהם אתה סבור כי יש צד שלישי שצריך לפצות אותך על כל סכום שאתה עלול להיות מחויב לשלם לתובע. לדוגמא: כאשר מכרת מוצר פגום ובכך נגרם נזק לתובע, ואתה רוצה שיצרן המוצר יפצה אותך על הכספים שחויבת לשלם ללקוח. יחד עם הגשת כתב ההגנה, ניתן להגיש הודעת צד ג' ובכך לכבול צד שלישי להכרעת בית המשפט. זאת במקרים בהם הטענה שנטענת כלפיך, אמורה להטען גם כלפי צד שלישי. מדובר במקרים בהם עומדת לצידך טענת השתתפות של צד ג' או שיפוי, וזאת בעקבות הסעד שייפסק נגדך כנתבע במשפט.

 

בוררות ופשרה


ככלל, כדאי לסיים סכסוך בפשרה עם התובע ולא להגיע כלל לביהמ"ש. "יש לבחון את הנזק הכלכלי למול הנזק התדמיתי" שכן פסק דין הוא מסמך אשר תוכנו חשוף לציבור. כמו כן, לאחר שנפסקה החלטה בעניין מסוים, לקוחות נוספים עשויים לעשות שימוש בפסק הדין כיוון ברמה התקדימית, ובכך לגרור תביעות רבות נגד העסק שלך.

במקרה של בוררות, השופט יכול לדון בתביעה כבורר או להעביר את התביעה לבורר שהסכים לדון בה מבלי לקבל שכר מהצדדים. העברת הבדיון לבוררות מחוייבת בהסכמת שני הצדדים. חשוב לדעת כי פסק הבורר הנו סופי ואינו ניתן לערעור, להבדיל מפסק דין רגיל.

פסיקה על דרך הפשרה יכולה להעשות בשלושה מקרים: הסכמת בעלי הדין, השופט יציע לבעלי הדין הסדר פשרה, השופט יעניק תוקף של פסק דין להסדר הפשרה שעשו ביניהם בעלי הדין. 

היתרון בפסיקה על דרך הפשרה הוא, שניתנת לביהמ"ש סמכות להכריע בסכסוכים בין הצדדים שלא על יסוד ראיות מלאות או ראיות כלל. חשוב לדעת שהסכמתם המלאה של הצדדים היא תנאי לקיומו של הסכם פשרה בר – תוקף.

חשוב להבין כי המילה "פשרה" אינה מעידה בהכרח על אופי ההליך, כלומר: לא תמיד יפסק משהו "באמצע". הצדדים יכולים להגיע לפשרה גם באופן עצמאי. לאחר שהצדדים הסכימו ביניהם, עליהם להגיש לביהמ"ש את "הסדר פשרה" ובית המשפט רשאי להעניק להסדר זה תוקף של פסק דין.

ייצוג


האם ניתן לשלוח עורך דין שייצג את העסק?

פרט למקרים חריגים, לא ניתן לשלוח עו"ד לדיון בתביעה קטנה, וזאת מהסיבה הפשוטה שמטרת ההליך הוא צדק מהיר ושיוויוני.

עגמת נפש

 

כיצד להתגונן מטענת עגמת נפש?

"מדובר בנזק שאינו של ממון. במשך השנים התגבשה בפסיקה "אומדנה" אשר לפיה שופטים פוסקים סכום כסף בעבור עגמת נפש. מתוקף העובדה שמדובר באומדן ולא בקריטריונים אובייקטיבים קבועים, לא ניתן לצפות מהו הסכום שיתקבל בגין טענת עגמת נפש מצדו של התובע, אם בכלל. בעיקרון, במקרים של הפרות יסודיות ומתמשכות, התעמרות של ממש וגרימת אי נוחות וסבל ללקוח, הסיכוי שתאלץ לשלם לתובע על סעיף עגמת נפש הוא גבוה, לכן, מומלץ כמובן להימנע מכך מראש ובדיעבד.

 

ערעור

 

ניתן להגיש בקשת ערעור על פסק דין של תביעות קטנות לפני בית המשפט המחוזי וזאת תוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין.

  

_______________________________________________________

לתגובות ופניות hcrispi@gmail.com

פורסם במגזין "בונים עסק" של עיתון  ביום 25 אוקטובר 2006

 

 

 

 לייבסיטי - בניית אתרים